Ceník

 

vstup 59 Kč (cvičební jednotka 120 minut) 


desetivstupová permanentka ............................550,-

(platnost dva měsíce, přenosná)

dvacetivstupová permanentka .......................1 060,-

(platnost tři měsíce, přenosná)

třicetivstupová permanentka ..........................1 460,-

(platnost čtyři měsíce, přenosná)

měsíční permanentka .......................................650,-

dvouměsíční permanentka ............................1 200,-

čtvrtletní permanentka ...................................1 750,-

půlroční permanentka ....................................3 190,-

roční permanentka .........................................5 390,-

FITNESS IMPERIUM, Čelakovského 278 / 1, 674 101 Třebíč +420 777 967 125